fbpx

????? ???????????? IN NOVEMBER 2019

?????? ?????????????

? ????? ???????????? ?? [??? ????]?
? 28 NOVEMBER
10h30’.
? GTD: 200,000,000 Crown.
? Buyin: 880.000 Crown.
? Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
? ?????: ???? ?? ??̛̀ ????? ???? ???̂́? ????? ??
——
? ????? ???????????? ?? [??? ????]?
? 29 NOVEMBER
10h30’.
? GTD: 200,000,000 Crown.
? Buyin: 880.000 Crown.
? Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
—–
? ????? ???????????? ?? [??? ????]?
? 30 NOVEMBER
10h30’.
? GTD: 200,000,000 Crown.
? Buyin: 880.000 Crown.
? Starting Chips: 16.000
Blind duration: 20’
—–
? ????? ???????????? ?? [??? ????]?
? 30 NOVEMBER
15h00’.
? GTD: 200,000,000 Crown.
? Buyin: 880.000 Crown.
? Starting Chips: 16.000
Blind duration: 15’
? ????? ???????????? ????? ??? [??? ????]?
? 01 DECEMBER
10h30’.
—–
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: https://crownpokerclub.com


#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *