fbpx

????? ???? ?? [??? ????]

?????? ???? ?? [??? ???? ??]?
? 02 MARCH
⏱ 12h00’.
? GTD: 500,000,000 Crown.
? Buyin: 2.400.000 Crown.
? Starting Chips: 25.000
⏰ Blind duration: 25’

?????? ???? ?? [??? ???? ??]?
? 03 MARCH
⏱ 12h00’.

?????? ???? ?? [??? ???? ??]?
? 04 MARCH
⏱ 11h00’.

? ????? ???? ?? [??? ???? ?? (?????)]?
? 04 MARCH
⏱ 16h00’.

? ????? ???? ?? [??? ???? ????? ???] ?
? 05 MARCH
⏱ 11h00’.

——–
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *