fbpx

𝐂𝐑𝐎𝐖𝐍 𝐇𝐈𝐆𝐇𝐑𝐎𝐋𝐋𝐄𝐑 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐄𝐏𝐈𝐒𝐎𝐃𝐄 𝐈𝐕 [𝐆𝐓𝐃 𝟓𝟎𝟎𝐌]

😍𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝟏𝟒 𝐉𝐔𝐍 𝟐𝟎𝟐𝟎😍
Congrats to our champions of Crown Tournament on 14 Jun 2020!!!
🏆𝐌𝐫. 𝐁𝐨𝐧𝐋𝐨𝐧𝐓𝐨𝐧 – Champions of Crown Highroller Series Episode IV[GTD 500M] with prize of 150.000.000.

 

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: crownpokerclub.com
🐦https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *