fbpx

Champions of VNPL Warm Up

Congrats to our champions of Vietnam National Poker League on 31 Jul 2020!!!
🏆 𝐌𝐫. 𝐍𝐠 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 Đ𝐚̣𝐢 – Champions of VNPL Warm Up
[GTD 1,3B] with prize of 300.000.000.
——–
🏆𝐌𝐫. 𝐓𝐫𝐚̂̀𝐧 𝐇𝐮𝐲 𝐇𝐨𝐚̀𝐧𝐠 – Champions of Short Deck Event
with prize of 40.700.000.
——-
𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: crownpokerclub.com
🐦https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *