fbpx

𝐆𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 – ARE YOU READY?

CPC xin gửi tới quý VĐV 𝐋𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐢 đ𝐚̂́𝐮 𝐓𝐮𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐮̛̀ 𝟕 – 𝟏𝟑/𝟏𝟏/𝟐𝟐.
𝐆𝐑𝐈𝐍𝐃𝐄𝐑 𝐅𝐄𝐒𝐓𝐈𝐕𝐀𝐋 𝐈𝐒 𝐇𝐄𝐑𝐄 – ARE YOU READY?
🔥 Grinder Festival all structure and information: t.ly/0BMq
🔴 𝐋𝐈𝐕𝐄𝐒𝐓𝐑𝐄𝐀𝐌 :
• Wed 9/11:Kick Off Final Table.
• Thu 10/11: Mystery Bounty & High Roller Final Table
• Fri 11/11: Super High Roller Final Table
• Sun 13/11: Main Event Final Table
_____________________
👑 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
• Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam, Hanoi.
• Hotline: +84976927696
• Website: crownpokerclub.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *