fbpx

Champions of Sunday Million 19/01/2020

Congrats to our champions of Crown Tournament on 19 January 2020!!!
🏆𝐌𝐫. 𝐁𝐮̀𝐢 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐓𝐡𝐚̀𝐧𝐡 – 𝐌𝐫. 𝐓𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐓𝐮𝐚̂𝐧 – Champions of Sunday Million [GTD 300M] with prize of 79.600.000.

 

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: [email protected]
🌐 Website: crownpokerclub.com
🐦https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *