fbpx

Author Archives: Admin

PHÂN BỔ CHIPS BÀN FINAL TABLE – MONTHLY LEADERBOARD

Để tạo thêm cơ hội và tính cạnh tranh cho các vị trí trên BXH, sau khi có kết quả bảng xếp hạng cuối cùng của tháng, top 9 VĐV đứng đầu BXH sẽ thi đấu bàn Final Table (được livestream trên fanpage của CLB) để giành các giải thưởng giá trị dành cho Top 3. Số chip thi đấu tại bàn Final table được phân bổ chips như tại bảng đính kèm:
Bàn Final Table sẽ đánh từ blind 100-200 theo structure tour thông thường của Crown với blind level là 20’.
—-
?Crown Poker Club hy vọng rằng với hệ thống BXH được tối ưu hoá, việc bổ sung Final Table cho BXH và các phần thưởng vô cùng giá trị, các tournament tại Crown sẽ ngày càng hấp dẫn, giàu tính ganh đua hơn và khuyến khích các vận động viên nhiệt tình tham gia thi đấu tại CLB.
Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và đồng hành của Quý VĐV!


———
????? ????? ????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Email: contact@crownpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

???? ??????? ??? ????????? – ???? ????-???? ???? ??????

????? ??????? ??? ????????? – ???? ???? ???? ?????? ?
?Crown Poker Club hereby happily announce our full ?Booklet and Tournament Structures for VNPL 2020 Fall Series.
https://crownpokerclub.com/booklet-VNPL2.pdf
Welcome all players!!!
——-
??????? ???????? ????? ??????
Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
Fanpage:
https://www.facebook.com/VNPL2020
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020
#Booklet #booket_vnpl

???? ???????? ?????? ????-???? – ???? ??????

? ???? ???????? ?????? ????-???? – ???? ?????? ?
????? ???? ?? ?? ?? ??? ?????
—————————–
? Warmup Event Day 1 play to 15% entries
? Main Event Day 1 play to level 16
? For Multiday Events: Players can play different day 1s and bring the biggest qualified stack to Day 2. Smaller qualified stacks shall be forfeited.
? Warmup Event, Main Event, High Roller Event, Super High Roller Event and MonsterStack Event shall subject to 3% staff fee.
——-‐-‐——————-
MONDAY
? ????????? ?????? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 05 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 750,000 Crown (660,000 + 90,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
????? ?????? ??? ?,?? ??? ?? ?
? 05 Oct
⏱ 11h30’.
? GTD: 1,500,000,000 Crown.
? Buyin: 4,600,000 Crown (4,000,000 + 600,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 25’
——-
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 05 Oct
⏱ 13h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
——–
? ????? ????? ?
? 05 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 1,800,000 Crown (1,500,000 + 300,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 20’
——-
? ????????? ???? ?????? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 05 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 3,500,000 Crown (3,300,000 + 200,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
===========
TUESDAY
? ????????? ?????? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 06 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 750,000 Crown (660,000 + 90,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
????? ?????? ??? ?,?? ??? ?? ?
? 06 Oct
⏱ 11h30’.
? GTD: 1,500,000,000 Crown.
? Buyin: 4,600,000 Crown (4,000,000 + 600,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 25’
——-
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 06 Oct
⏱ 13h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
——–
? ?????? ????? (????/??????) ?????? ??? ????????
? 06 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 2,000,000 Crown (1,250,000 + 250,000)
? Starting Chips: 15,000
⏰ Blind duration: 20′
———
? ????????? ???? ?????? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 06 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 3,500,000 Crown (3,300,000 + 200,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
==========
WEDNESDAY
? ????????? ?????? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 07 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 750,000 Crown (660,000 + 90,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
????? ?????? ??? ?,?? ??? ???
? 07 Oct
⏱ 11h30’.
? GTD: 1,500,000,000 Crown.
? Buyin: 4,600,000 Crown (4,000,000 + 600,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 25’
——-
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 07 Oct
⏱ 13h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
——–
????? ?????? ??? ?,?? ??? ?? (?????) ?
? 07 Oct
⏱ 16h30’.
? GTD: 1,500,000,000 Crown.
? Buyin: 4,600,000 Crown (4,000,000 + 600,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 20’
———
? ????????? ???? ?????? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 07 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 3,500,000 Crown (3,300,000 + 200,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
=========
THURSDAY
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 08 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
——–
? ???? ?????? ????? ??? ?
? 08 Oct
⏱ 11h30’.
⏰ Blind duration: 30’
———
? ???? ???? ????? ??? ?,?? ??? ?? ?
? 08 Oct
⏱ 12h00’.
? GTD: 2,500,000,000 Crown.
? Buyin: 11,000,000 Crown (10,000,000 + 1,000,000)
? Starting Chips: 25,000
⏰ Blind duration: 30’
———-
? ???? ????? ?
? 08 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 3,500,000 Crown (3,000,000 + 500,000)
? Starting Chips: 15,000
⏰ Blind duration: 15’
———-
? ????? ???? ?????? ????? ?
? 08 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 55,000,000 Crown (50,000,000 + 5,000,000)
? Starting Chips: 200,000
⏰ Blind duration: 30’
=============
FRIDAY
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 09 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
? ???? ???? ????? ??? ?,?? ??? ?? ?
? 09 Oct
⏱ 11h30’.
? GTD: 2,500,000,000 Crown.
? Buyin: 11,000,000 Crown (10,000,000 + 1,000,000)
? Starting Chips: 25,000
⏰ Blind duration: 30’
———-
? ???? ?????? ????? ??? ?? ?
? 09 Oct
⏱ 13h00’.
? GTD: 1,000,000,000 Crown.
? Buyin: 33,000,000 Crown (30,000,000 + 3,000,000)
? Starting Chips: 200,000
⏰ Blind duration: 30’
————
? ????? ???? ????? ?
? 09 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 2,400,000 Crown (2,000,000 + 400,000)
? Starting Chips: 30,000
⏰ Blind duration: 20’
———-
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 09 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
===========
SATURDAY
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 10 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
? ???? ???? ????? ??? ?,?? ??? ?? ?
? 10 Oct
⏱ 11h30’.
? GTD: 2,500,000,000 Crown.
? Buyin: 11,000,000 Crown (10,000,000 + 1,000,000)
? Starting Chips: 25,000
⏰ Blind duration: 30’
———-
? ????????? ???? ????? ?? ?? ?[??? ? ???????] ?
? 10 Oct
⏱ 13h00’.
? Buyin: 1,200,000 Crown (1,100,000 + 100,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
————
????? ???? ????? ??? ?,?? ??? ?? (?????)?
? 10 Oct
⏱ 16h30’.
? GTD: 2,500,000,000 Crown.
? Buyin: 11,000,000 Crown (10,000,000 + 1,000,000)
? Starting Chips: 25,000
⏰ Blind duration: 25′
———-
? ????????? ???????????? ????? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 10 Oct
⏱ 17h00’.
? Buyin: 900,000 Crown ( 825,000 + 75,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
============
SUNDAY
? ????????? ???????????? ????? ? ?? ? [??? ? ???????] ?
? 11 Oct
⏱ 10h00’.
? Buyin: 900,000 Crown ( 825,000 + 75,000)
? Starting Chips: 10,000
⏰ Blind duration: 15’
———
? ???? ???? ????? ????? ????
? 11 Oct
⏱ 11h30’.
⏰ Blind duration: 40’
———-
? ???????????? ????? ??? ???? ?
? 11 Oct
⏱ 13h00’.
? GTD: 500,000,000 Crown.
? Buyin: 6,600,000 Crown (6,000,000 + 600,000)
? Starting Chips: 25,000
⏰ Blind duration: 25’
————
? ??? ??? ?????? ??????
? 11 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 1,800,000 Crown (1,500,000 + 300,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 20’
==========
MONDAY
? ???????????? ??? ???? ????? ?
? 11 Oct
⏱ 10h00’.
————
? ???? ????? – ? ??????? ?
? 11 Oct
⏱ 11h30’.
? Buyin: 3,500,000 Crown/per member
———-
? ????????? ??????
? 11 Oct
⏱ 16h30’.
? Buyin: 2,400,000 Crown (2,000,000 + 400,000)
? Starting Chips: 20,000
⏰ Blind duration: 20′
——-‐-‐——————-
??????? ???????!!!
LINK FANPAGE CHÍNH THỨC:
https://www.facebook.com/VNPL2020
——-
????? ????? ????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Email: contact@crownpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournamen

Jackpot Winner – 156M

Ngày thi đấu thứ 4 của giải ?? ???? ???? ??
đã tìm được chủ nhân may mắn của 100% Jackpot.
Khi Jackpot của Crown lên tới mức vô cùng hấp dẫn ????

Crown Poker Club xin chúc mừng VĐV ? ?????̂̃? ???̂́? ??? đã trở thành người VĐV thứ 2 nhận được 50 % Jackpot trị giá? 78M Crown với hands đôi 10. Vận động viên Nguyễn Minh Hòang nhận được 25% Jackpot trị giá 39M Crown. 25% còn lại chia đều cho 7 VDV còn lại trên bàn, với mỗi VDV nhận được 5,5M Crown tại thời điểm buổi sáng ngày thi đấu 31/7, bàn thi đấu số 4, tour ? ???? ?????? ??? ?,?? ????? ??? ?.
Vẫn còn rất nhiều cơ hội cho các VĐV đến tham gia thi đấu trong những ngày diễn ra ?? ??????? ???????? ????? ?????? ???? ?? và săn Bad beat jackpot, Royal Flush Jackpot cũng như High hands hàng ngày tại Crown khi mức Jackpot hiện tại vẫn đang là 30M Crown và liên tục luỹ tiến.
——-
????? ????? ????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Email: contact@crownpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Champions of VNPL Warm Up

Congrats to our champions of Vietnam National Poker League on 31 Jul 2020!!!
? ??. ?? ???̣? Đ?̣? – Champions of VNPL Warm Up
[GTD 1,3B] with prize of 300.000.000.
——–
???. ???̂̀? ??? ???̀?? – Champions of Short Deck Event
with prize of 40.700.000.
——-
????? ????? ????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Email: contact@crownpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
?https://twitter.com/CrownPokerClub
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Booklet for VNPL 2020

??̣? đ??̂̀? ??̣? ??̂̀? ???̂́? ??̂̀ ???? ????

Link tải về Booklet của giải đấu Poker toàn quốc mở rộng 2020.

https://crownpokerclub.com/Booklet-VNPL-2020.pdf

Welcome all players!!!

——-
??????? ???????? ????? ??????
Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
Fanpage:
https://www.facebook.com/VNPL2020

#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020
#Booklet #booket_vnpl

???? ????????????

????? ?????????????

???̂̉ ???̛́?:
Các team chia thành các bàn khác nhau thi đấu 9 Max No Limit Holdem tính điểm. 8 đội có tổng điểm của team lớn nhất sẽ lọt vào vòng tứ kết.
Từ vòng tứ kết, các đội thi đấu double headsup cho tới khi tìm ra team vô địch cuối cùng.
Hình thức thi đấu: Double Headsup:
Mỗi team chọn ra 2 thành viên thi đấu chung ( trong đó bắt buộc phải có Team captain) một bài theo thể thức headsup với team đối thủ. Mỗi thành viên sẽ act 1 street và không được trao đổi chiến thuật trong quá trình ván bài diễn ra. Trong mỗi vòng thi đấu, team có quyền quyết định đổi ng thi đấu và 1 quyền hội ý toàn team.
Full structure hình thức 9 max holdem và Double Headsup cho Team Event được công bố tại phần sau của Booklet
Cách tính điểm Team:
♦️Đ??̂̉? ???? = ??̂̉?? đ??̂̉? ? ??́ ???̂? ????? ????.
Điểm từng cá nhân được tính như sau:
♦️8 Team có số điểm cao nhất sẽ tiếp tục thi đấu tứ kết để chọn ra 4 đội thi đấu bán kết và 2 đội thi đấu chung kết.
Team vô địch là team chiến thắng chung kết.
⛔Đ?̂́? ??̛́? ??́? ?Đ? ???̂́? ???? ??? ???? ????? ???̛?? ???̛? ??́ ???? ??? ??̀?? đ?̆?? ??́ ???̛̣? ???̂́? ??̛́? ??? đ?̂̉ đ?̛?̛̣? ??̂̃ ???̛̣ ???? ?? ⛔
——-
??????? ???????? ????? ??????
Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
Fanpage:
https://www.facebook.com/VNPL2020

#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020

Hệ Thống Tính Điểm Và Xếp Hạng VĐV Giải Vô Địch Quốc Gia

?? ??̣̂ ??̂́ ??́?? Đ??̂̉? ??̂́? ??̣?? ??̣̂? Đ?̣̂?? ???̂? ????̂̉? ???̣? Đ?̣̂? ????̂̉? ???̂́? ??? ??

???? lần thứ nhất 2020 của ???̣̂? ??̣̂? ?????? & ????? ???̣̂? ??? ?? do ????? ????? ???? đăng cai tổ chức – được tổ chức với mục tiêu hướng tới là quy tụ toàn bộ các VĐV có tình yêu và niềm đam mê với bộ môn Poker trên mọi miền tổ quốc, từ đó tuyển chọn ra các VĐV xuất sắc nhất vào ĐTQG hướng tới vươn tầm quốc tế cho poker Việt Nam trên các đấu trường lớn trong tương lai (SEAGAMES, OLYMPIC vv..)

Theo đó, ???? và ????? ????? ???? xin công bố hệ số tính điểm xếp hạng VĐV cho mục tiêu tuyển chọn Đội tuyển quốc gia bộ môn Poker, với điểm số được tính trên cơ sở hệ số điểm của từng giải đấu, cũng như hệ số xếp hạng tại mỗi giải đấu, cụ thể như sau:

??̉?? ??̣̂ ??̂́ ???̉? đ?̂́? :
Main Event 11M ???
High Roller Event 22M ???
Super High Roller Event 1 ,2 ??
Warmup 4M6 ??
Monsterstack 3m5 ??
Short deck event 2m3 ??
Bounty 2m8 ??
Deepstack Turbo Event 2m3 ??
NLHE Event 2m3 ??
Hyper Turbo 1m8 ??
??̉?? ??̣̂ ??̂́ ???̛́ ??̣??:
1: 30,3
2: 20,2
3: 14
4: 10,1
5: 7,6
6: 5,8
7: 4,6
8: 3,7
9: 3,1
‼ Đ??̂̉? ??? ???̛?̛?? ??́ ???̂? Đ?̛?̛̣? ??́?? ???̛ ??? ‼
TỔNG ĐIỂM CÁ NHÂN = ĐIỂM HỆ SỐ GIẢI ĐẤU (X) VỊ TRÍ THỨ HẠNG
Các vị trí dẫn đầu Bảng xếp hạng cuối cùng sau giải đấu chắc chắn sẽ giành cho mình những bộ huy chương danh giá và một suất trong Đội tuyển quốc gia bộ môn Poker lần đầu được thành lập tại Việt Nam. Các vỊ trí danh giá đó sẽ thuộc về ai, câu trả lời sẽ có vào ngày ??/??/???? tới đây.
??̣? ??? ??̣? ???̂?? ???̉? ??̀ ??̣????
——-
??????? ???????? ????? ??????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Fanpage: https://www.facebook.com/VNPL2020
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020

?????? ?? ?? ???? ????

?????? ?? ?? ???? ????
??̂̉?? ???̉? ???̛?̛̉?? ??? ??̂́? ???,???,???,??? ??Đ.

????? ????? (???) : ??? ?,? ?????????
????? ?? (???): ??? ?,? ?????????
????? ??????(???) : ??? ??? ?????????
????? ????? (???): ??? ??? ?????????
???????? ????? (???): ??? ??? ?????????

Quý VĐV hãy save vào lịch tuần từ ??/? ??̛́? ?/?, cùng hướng tới những cuộc tranh tài thú vị với những giải thưởng hấp dẫn tại VNPL 2020. Welcome all players!
——-
??????? ???????? ????? ??????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Fanpage: https://www.facebook.com/VNPL2020
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020

GIẢI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BRIDGE VÀ POKER TOÀN QUỐC 2020 – ĐƯỜNG TỚI SEAGAMES VÀ OLYMPIC

Với việc poker ngày càng trở nên phổ biến trên toàn thế giới như một bộ môn thể thao trí tuệ, Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) đã quyết định đưa poker vào danh sách các bộ môn thi đấu biểu diễn (nhằm khảo sát và chuẩn bị đưa vào thi đấu chính thức) cho các kỳ Olympic kể từ năm 2017. Động thái này của IOC được các quốc gia khu vực Đông Nam Á tiếp nhận rất tích cực khi các nước dự kiến chủ nhà các kỳ ?Sea Games đều rục rịch đưa bộ môn ????? và ?????? vào hệ thống giải thi đấu chính thức, nhằm chuẩn bị dần nhân lực tiến ra biển lớn.

Nhận được sự chấp thuận của Tổng cục Thể dục Thể thao, Sở Văn Hoá Thể Thao Hà Nội, Hiệp hội Bridge & Poker Việt Nam?? phối hợp cùng Câu Lạc Bộ Crown Poker tổ chức Giải vô địch Quốc gia Bridge và Poker Toàn quốc 2020, với mục tiêu hướng tới là một giải thi đấu thường niên quy tụ các VĐV xuất sắc nhất trên toàn quốc, từ đó tuyển chọn ra đội tuyển quốc gia bộ môn Poker và Bridge để tập huấn và tham gia thi đấu tại các giải đấu quốc tế.

????̂̃? ?? ??̀? ???̀? ??/? đ?̂́? ?/? – ????, Giải vô địch Quốc gia Bridge và Poker Toàn quốc 2020 hứa hẹn sẽ quy tụ các VĐV xuất sắc nhất đại diện cho các CLB trên toàn quốc (bao gồm cả các thành viên liên kết là các VĐV nước ngoài đang tham gia tập huấn tại các CLB Việt Nam) tham gia chuỗi các sự kiện bao gồm các giải đấu đồng đội, giải đấu cá nhân đa dạng.

Các VĐV tham gia thi đấu cạnh tranh cho ba bộ huy chương? danh giá tầm cỡ quốc gia bao gồm Poker cá nhân và đồng đội, Bridge cá nhân và có cơ hội giành được các giải thưởng giá trị khi tham gia các giải đấu diễn ra trong chuỗi sự kiện, với tổng mức giải thưởng cam kết tối thiểu được ????? ????? ???? đưa ra ở mức ???.???.???.??? ??Đ.

?Crown Poker Club với Giải vô địch Quốc gia Bridge và Poker Toàn quốc 2020 hứa hẹn sẽ là điểm đến của tất cả các VĐV poker xuất sắc nhất Việt Nam trong những ngày hè rực lửa??từ ???̀? ??/? đ?̂́? ?/?. Hệ thống các giải đấu vòng loại (Satellite) cho các giải đấu chính thức sẽ được Crown Poker Club tổ chức xuyên suốt tháng 7 để các VĐV tìm kiếm dần cho mình chiếc vé tới Vòng chung kết.

????????̣̂? ???̣̂? ???̀? ??̛̀?? ???́ ?Đ? đ?̂́? ??̛́? ????? ????? ???? ??̀ ???̉? ??̂ đ?̣?? ???̂́? ??? ?????? ??̀ ????? ???̀? ???̂́? ????!!!??

LINK FANPAGE CHÍNH THỨC:
❤?https://www.facebook.com/VNPL2020 ❤
——-
??????? ???????? ????? ??????
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
? Fanpage: https://www.facebook.com/VNPL2020
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #poker_tournament #VNPL2020 #VIETNAMNATIONALPOKERLEAGUE2020