fbpx

CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM BẢNG XẾP HẠNG CÁ NHÂN MỚI

🔥 𝐂𝐮𝐨̣̂𝐜 đ𝐮𝐚 𝟏 𝐭𝐲̉ 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 – 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐮̛́𝐜 𝐭𝐢́𝐧𝐡 đ𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐁𝐚̉𝐧𝐠 𝐱𝐞̂́𝐩 𝐡𝐚̣𝐧𝐠 𝐜𝐚́ 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 (𝐋𝐄𝐀𝐃𝐄𝐑𝐁𝐎𝐀𝐑𝐃) 🔥
🎉 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛 𝐯𝐚̀ 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐊𝐢𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐯𝐞 trân trọng công bố cách thức tính điểm cho Bảng xếp hạng cá nhân hàng tháng và năm 2020-2021.
💥 Cuộc đua đến với các giải thưởng vô cùng giá trị hàng tháng và cả năm với tổng giá trị 💰 𝟏 𝐭𝐲̉ 𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay.
😍 Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình và tham gia thi đấu của Quý VĐV.
——–
𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
☎Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crownpokerclub.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *