fbpx

Champions of Crown Championship December II

?????? ????? ?? ???????? ?????
Congrats to our champions of Crown Tournament on 15 December 2019!!!
???.??? ??̂? – Champions of Crown Championship December II
[GTD 400M] with prize of 105.000.000.
???.????? ????? – Champion of Sunday Million
[GTD 150M] with prize of 28.600.000 .
???.??? ???̂́? ??̛?̛̀?? – Champion of Deepstack Turbo
[GTD 45M] with prize of 13.600.000 .
 HIGH HANDS : ??.?????̂̃? Đ?̛́? ??̀? Straight flush 678910 with prize of 1.000.000 .
——-
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *