fbpx

Champions of Crown Championship December II

😍𝐃𝐀𝐈𝐋𝐘 𝐑𝐄𝐂𝐀𝐏 𝟏𝟓 𝐃𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟏𝟗😍
Congrats to our champions of Crown Tournament on 15 December 2019!!!
🏆𝐌𝐫.𝐇𝐮𝐲 𝐋𝐚̂𝐦 – Champions of Crown Championship December II
[GTD 400M] with prize of 105.000.000.
🏆𝐌𝐫.𝐒𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐒𝐦𝐢𝐭𝐡 – Champion of Sunday Million
[GTD 150M] with prize of 28.600.000 .
🏆𝐌𝐫.𝐂𝐚𝐨 𝐓𝐢𝐞̂́𝐧 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 – Champion of Deepstack Turbo
[GTD 45M] with prize of 13.600.000 .
 HIGH HANDS : 𝐌𝐫.𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂̃𝐧 Đ𝐮̛́𝐜 𝐇𝐨̀𝐚 Straight flush 678910 with prize of 1.000.000 .
——-
Crown Poker Club
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: crownpokerclub.com
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *