fbpx

Crown Championship December III

Congrats to our champions of Crown Tournament on 22 December 2019!!!
🏆𝐌𝐫. 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐇𝐚̀ – Champions of Crown Championship December III[GTD 333M] with prize of 90.000.000.

 

—–

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐏𝐨𝐤𝐞𝐫 𝐂𝐥𝐮𝐛
🎯 Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
📧 Email: contact@crowpokerclub.com
🌐 Website: crownpokerclub.com
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *