fbpx

Crown Championship December III

? ????? ???????????? ???????? ??? ?? – ??[??? ????]?
? 19-20 DECEMBER
⏱ 12h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
⏰ Blind duration: 25’
? ????? ???????????? ???????? ??? ??-?? [??? ????]?
? 21 DECEMBER
⏱ 11h30’ – 15h30’.
? GTD: 333,000,000 Crown.
? Buyin: 1.800.000 Crown.
? Starting Chips: 20.000
⏰ Blind duration: 25’-20′ ( Turbo )

——-
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
#poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *