fbpx

Crown Championship in November II

Congrats to our champions of Crown Tournament on 01 December 2019!!!
???.??̂ Đ?̀?? ??̉? – Champions of Crown Championship
[GTD 200M] with prize of 55.000.000.

——-
Crown Poker Club
? Address: 7th Floor, NHS Center Building, 214 Hao Nam Street, Cat Linh, Dong Da District, Hanoi.
Hotline: +84976927696
? Email: contact@crowpokerclub.com
? Website: crownpokerclub.com
#crown_recap #poker_hanoi #poker_viet_nam #pokervietnam #crownpoker #crownpokerhanoi #poker_tournament

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *