KHI CÓ VẤN ĐỀ NÓNG, CẦN PHẢN ÁNH, GÓP Ý, HIẾN KẾ VỚI BAN LÃNH ĐẠO CỦA CÂU LẠC BỘ CROWN POKER CLUB: MỜI CÁC BẠN GÓP Ý THEO FORM PHÍA DƯỚI:

BAN LÃNH ĐẠO CỦA CLB HỨA SẼ LẮNG NGHE VÀ TIẾP THU MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA TẤT CẢ MỌI NGƯỜI.